Europacable

Europacable

Non-profit brancheorganisation for europæiske kabelproducenter

dk - text intro 1- CPR - Europacable

Prysmian Group støtter op om Europacables kommunikationskampagne for øget opmærksomhed på overholdelse af CPR (Construction Product Regulation) eller Byggevareforordningen, som det kaldes i Danmark.  

Som ledende kabelproducent påtager vi os ansvaret for, at få uafhængigt testet og udarbejdet CPR dokumentation samt gøre denne let tilgængelig online, eftersom de fleste af de nye forpligtelser til den nye fælles EU standard 50575 tilfalder producenten. Importører og distributører spiller dog også en vigtig rolle, da de skal træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de kun markedsfører produkter i Europa, som er CPR godkendte.

Som brancheforening for europæiske kabel- og ledningsproducenter mener Europacable, at CPR udbredelse og kendskab er den mest effektive måde til at præcisere lovmæssige krav for at sikre, at sikkerhedsstandarder bliver opfyldt. Som producent erkender vi, at CPR er nøglen til at øge markedets gennemskuelighed, produktkvalitet og forbrugernes sikkerhed. Derfor forpligter vi os som virksomhed til at sprede nøglebudskaberne i Europacables nye CPR kampagne, for at sikre et højt niveau af CPR forståelse blandt vores samarbejdspartnere.

dk - edi col 2 - CPR - Europacable - Dop for et CPR kabel

CPR

Kontrol af CPR-mærkning og DoP dokument

Overensstemmelseskontrol

Her er de trin, som Europacable anbefaler, at alle indkøbere af kabler skal følge for at være sikre på, at dokumentationen / mærkningen er i fuld overensstemmelse med CPR-regulativet.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere herom

dk - edi box col 2 - CPR - Europacable - Tjekliste

CPR

Tjekliste til CPR overholdelse

Uanset hvilken rolle du har i kabelforsyningskæden, har du klare sikkerhedsmæssige og retslige forpligtelser i tilfælde af brand. Europacables tjekliste kan hjælpe dig med hurtigt at forstå, om dine valg er kompatible med CPR forordningen eller ej.

arrow-right arrow-right-strong Download tjekliste