CPR

CPR

Byggevareforordningen

DK - Text - CPR - Hvad er CPR

Hvad er CPR

EU-Kommissionen publicerede den 13. november 2015 at standard EN 50575 skal skabe en fælles europæiskklassificering af kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand under Byggevareforordningen, der på engelsk hedder Construction Product Regulation (CPR). Forordningen blev obligatorisk den 1. juni 2017. 

DK - Text - CPR - Fordele

Hvad er fordelene

CE-mærket er et led i EU’s ønske om at skabe fri bevægelighed af varer imellem EU-landene. Ved at stille ens krav til produkter gennem lovgivning reducerer man tekniske handelshindringer. Og man sikrer, at de nationale myndigheder i et enkelt EU-land ikke kan stille strengere krav til et produkt end de krav, der er formuleret i direktivet. Forordningen er designet til at sikre pålidelige oplysninger omkring ydeevnen for alle byggevarer, ved hjælp af et ensartet sprog og sammenlignelige tekniske specifikationer på tværs af Europa. Noget der er til gavn for både producenter, myndigheder og brugere.

Hvad er fordelene

DK - Text - CPR - Hvilke kabler er inkluderet

Hvilke kabler er inkluderet

Kravet om CE-mærkning gælder for alle kabler til fast installation. Konkret indebærer forordningen, at alle kabler installeret i en bygning skal være CE-mærket i henhold til et defineret klassifikationssystem samt prøvningsmetoder til dette formål. Brandsikre kabler vil dog fortsat blive testet og klassificeret i overensstemmelse med gældende national praksis og standarder.

DK - Text - CPR - Hvad ændrer sig

Hvad ændre sig i Danmark

I Danmark har Byggestyrelsen offentliggjort, at brandklassifikation Eca som minimum skal være gældende for brandhæmmende kabler til fast installation i byggeri.

Dette svarer til de halogenfrie og brandhæmmende kabler, som vi har solgt på markedet i mange år. Så selvom bogstavet er nyt, så er kablerne af samme type og kvalitet som før. Derfor er der ingen grund til usikkerhed. Prysmian Groups råd er derfor: Køb de kabler som du plejer, for sikkerheden er stadig den samme.

Som kunde vil du ikke opleve synlige ændringer, vores kabler vil bibeholde deres nuværende navne samt have samme udseende og egenskaber som tidligere. Kun vores produkt labels vil ændre sig med nye informationer om CPR klasse og DoP nummer (ydeevne-deklaration) tydeligt påtrykt.

Hvad ændre sig i Danmark

DK - Download Accordian - CPR folders

Downloads

Højere CPR klasse kabler

Nye CPR relger for kabler

Nye CPR produkt labels

DK - Tekst + billede - CPR - link til DoP

DoP DOKUMENTATION

Spot en falsk DoP

Såfremt en DoP mangler obligatoriske oplysninger eller kablet ikke stemmer overens hermed, er dokumentet ikke gyldigt – og produktet bør ikke markedsføres eller sælges på det europæiske marked. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer om dine kabel DoP’er er gyldige.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - text + billede - DoP - videre til spot et dårligt kabel

CPR NORMER

Spot et dårligt kabel

Elektriske kabler udgør livsnerven i en bygning. Det er, hvis de fungerer som forventet. Men da kabler har en tendens til at se ens ud, er det ikke nok blot at antage, at de alle fungerer på samme måde. Så vores råd er: Pas på og tjek efter om dine kabler overholder oplyste normer.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere