dk - text intro - CPR - CE mærke etiket

CE mærkning af et produkt skal fremstå på en synlig, læsbar og langtidsholdbar måde med alle nødvendige oplysninger. CE mærket må kun anvendes, såfremt en tilsvarende DoP er tilgængelig online. CE mærket skal anvendes i henhold til Regulation (EC) nr. 765/2008.

dk - text 2 col - CPR - CE mærket ediket

dk - text - CPR - CE mærket Ediket - Billede af label