Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian Group Danmark Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ACRA projekt i Tanzania

Prysmian Group hjælper befolkningen i Mudunda med kabler til et hydroelektrisk anlæg.

ACRA projekt i Tanzania

Der var ingen elektricitet i landdistriktet Madunda i det sydlige Tanzania. Dette begrænsede sociale ydelser såsom uddannelse og sundhedspleje samt  forhindrede udviklingen af lokale virksomhed.

Prysmian Group donerede teknisk support og materialer til ACRA projektet ( Associazione di Cooperazione Rurale i Afrika e America Latina - Foreningen for Landdistrikternes samarbejde i Afrika og Latinamerika) til opførelse af et vandkraftværk på Kisongo floden, til gavn for 12.000 lokale indbyggere.

Skoler, medicinske faciliteter, offentlige kontorer, små og mellemstore virksomheder vil i fremtiden blive forsynet med elektricitet og en forbedre levestandarden i regionen.
Processen med energiforsyning til landdistrikterne blev ledet af landsbyens udvalg, der har oprettet et elforsyningsselskab i Madunda. Særlig uddannelse er blevet givet til teknikere, som administrerer elproduktion og transport faciliteter, og det administrative personale, der administrerer elselskabets regnskab og økonomi. Adskillige faglige kurser er blevet organiseret til at styrke de lokale små og mellemstore virksomheder, for eksempel blandt tømrer og i brugen af computere og internettet . Projektet har også til formål at støtte lokal genplantning af skovarealer gennem indkomstskabende aktiviteter. Tilstedeværelsen af lokale planter med gode afsætningsmuligheder, kombineret med adgang til billig vedvarende energi i form af vandkraftværk, kan gøre det muligt at starte skovbrugsaktiviteter, som kan blive regionens vigtigste industri i fremtiden.

Efter et 2-årigt lang projekt i Madunda er det hydroelektriske anlæg udviklet af ACRA u blevet indviet. Ceremonien blev afholdt i overværelse af Jakaya Kikwete, præsidenten for Republikken Tanzania og repræsentanter for EU-delegationen og den italienske ambassade . Igennem hele projektet har Prysmian Group leveret kabler til ACRA eldistributionsnettet. I løbet af den første fase i 2008 donerede koncernen 16 km MV elektriske kabler . I anden fase i maj 2011 blev der doneret yderligere 10 km kabler til at forbinde nye brugere til nettet. Kablerne doneret af Prysmian blev lagt med hjælp fra lokalsamfundet, hvis medlemmer gravet alle render til de underjordiske kabler. Anlægget, der ligger ved foden af Livingstone Mountains, et område ramt af ekstrem fattigdom og massive skovrydning, leverer for øjeblikket 12.000 personer med energi og har en effekt på 150 kW / time. En ny linje til at forbinde tre andre landsbyer i området er allerede planlagt takket være støtte fra EU og det Tanzanianske Energiministeriet (REA - Rural Energy Agency), med arbejdsstarter i februar 2012.

Takket være denne nye strømforsyning, har regionens medicinske apoteker nu elektricitet til at gemme medicin i køleskabe, skolerne kan åbne for aftenundervisning og sikre alle ret til uddannelse, møllerne kan male majs og mel med elmotorer i stedet for brændstof og butikkerne kan lukke senere. Dette eksempel på støtte til almennyttige infrastrukturprojekter viser, hvor socialt angageret Prysmian Group er i lokalsamfund hvor vi opererer. At yde støtte til skoler, uddannelsesinstitutioner og kulturelle initiativer - navnlig i vækstlandene - og ikke kun fokusere på forretningsmæssige resultater, men også på kvaliteten af relationer med kommercielle og ikke-finansielle aktører, er noget Prysmian Group bakker op om.