Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian Group Danmark Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

HSE strategi

VORES ENGAGEMENT I SUNDHED, SIKKERHED OG MILJØ

HSE strategi

Missionen for Prysmian Group's afdeling for Health, Safety & Environment (HSE) er at bidrage til at opfylde selskabets målsætninger og interessenternes forventninger. Dette gøres ved at udvikle, vedligeholde og overvåge et effektivt system til at styre sundhed, sikkerhed og miljø for alle der arbejder for Prysmian Group.

Koncernens miljø- og sikkerhedsudvalg har opstillet HSE mål for forbedringer og kommunikerede disse ud internt, til involverede HSE funktioner i alle land samt forretningsenhed. Aktiviteter og resultater er opsummeret nedenfor:

  • Energieffektivitet: et mål er blevet etableret for at beregne, på centralt niveau koncernens udledning af CO2 og identificere områder til forbedring. Det er tillige et mål at kvalificere sig til deltagelse i Carbon Disclosure Project (CDP).
  • Produkt miljøresultater og livscyklus bedømmelse: Målet er at etablere en arbejdsgruppe på koncernniveau der overvejer, på et koordineret grundlag for koncernen, den voksende anmodninger om oplysninger om vores produkter og deres miljøbelastning.
  • Certificering af process- og produktionssystemer efter ISO 14001 og OHSAS 18001
  • Reduktion af ulykker
  • Materialeoptimering vha. genanvendelse af spild og affald  
  • Færdigheder, uddannelse og bevidsthed om HSE anliggender