Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

CPR gælder også for kabler

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION

CPR gælder også for kabler

Byggevaredirektivet (CPD) var gældende i Danmark i næsten 25 år.

Den 1.juli 2013 blev det afløst af en fælles europæisk Byggevareforordningen (CPR), som sætter retningslinjer for CE-mærkning af alle komponenter til byggeri. Byggevareforordningen hedder på engelsk ”Construction Products Regulation” og forkortes derfor ofte CPR – også i Danmark. 

EU-Kommissionen publicerede den 13. november 2015 at standard EN 50575 skal skabe en fælles europæisk klassificering af kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand under Byggevareforordningen (CPR). 

Kravet om CE-mærkning gælder for alle kabler til fast installation og udvides som noget nyt til også at kræve tredjeparts godkendelse af brandtests for brandhæmmet kabler. Brandsikre kabler vil fortsat blive testet og klassificeret i overensstemmelse med gældende praksis og standarder.

Konkret indebærer forordningen, at alle kabler installeret i en bygning skal være CE-mærket i henhold til et defineret klassifikationssystem samt prøvningsmetoder til dette formål.

Den 1.juli 2016 træder den fælle europæisk standard EN 50575, der gælder for CE-mærkning af kabler, i kraft. Der vil imidlertid blive en overgangsperiode på et år indtil den 1.juli 2017, hvor standarden bliver obligatorisk.

Som kunde vil du ikke opleve synlige ændringer til vores produkter. Vores kabler vil bibeholde deres nuværende navne samt have samme udseende og egenskaber som tidligere. Kun vores emballage vil få nye etiketter, hvor CE-mærkning, CPR klasse samt DoP nummer (ydeevne-deklaration) er tydeligt påtrykt.