Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Om Grossist & Installatør

Om Grossist & Installatør

Byggeri
Lavspændingskabler og -systemer til energiforsyning og ledningsføring af erhvervs- og beboelsesejendomme. Hvor høj sikkerhed er et krav tilbyder vi specialiserede flammehæmmende kabler, med lav røg- og ætsende gasemission.

Infrastruktur
Lav- og mellemspændingskabler og -systemer til at forbinde industrielle og civile anlæg til det primære distributionsnet. Produktsortimentet omfatter bygningsledninger og -kabler til fast og fleksibel installation, med termoplast eller gummi-isolering.