Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Risikostyring

SMART-GRID LØSNINGER

Risikostyring

Mens andre egenskaber kan være nyttige, er kernefunktionen og dens sekundære funktioner, nemlig energitransmission og distribution det essentielle, og et grid ville ikke være særligt "smart", hvis ikke det var i stand til at overvåge disse processer.

PRY-CAM er koncernens eksklusive og revolutionerende teknologi til tilstandsvurdering og asset management af elnettet. Det omfatter et program af produkter til real-time måling, behandling og klassificering af partielle udladninger (PD) på transformere, muffer, endeafslutninger, koblingsanlæg, generatorer med videre.


PRY-CAM Portable

Pry-Cam Portable er et bærbart udstyr til trådløs og real-time måling, behandling og klassificering af partielle udladninger (PD) på transformere, muffer, endeafslutninger, koblings anlæg, generatorer m.v. Den gør det muligt at reducere den krævede tid (op til 70%) og samtidig måle den højeste følsomhed for en lille PD (ned til 0,5pC), den højeste nøjagtighed (100MHz båndbredde) og den stærkeste støjafvisning. PRY-CAM Portable tilbydes som en service til enkeltmålinger på komponenter eller som en separat enhed.


PRY-CAM Grids

PRY-CAM Grids er et integreret og autonomt PD overvågningsudstyr til HV og MV komponenter såsom transformere, muffer, endeafslutninger, koblings anlæg, generatorer m.v. Det kan benyttes enten periodevis eller til permanent og langvarig fjernovervågnig af 3-fasede strategiske aktiver, og kan installeres i eksisterende driftsaktiver. Systemet er trådløst og kommunikerer via internettet (normal + 3G modem). Det kan integreres med alle eksisterende PD sensorer og kan yderligere integrere analoge sensorer.


PRY-CAM Wings

Flad, vandtæg og selvklæbende sensor til fikseret PD overvågning af elektroniske komponenter. PRY-CAM Wings er en komponent til PRY-CAM GRIDS systemet og montage kræver ikke drift afbrydelse


PRY-CAM DLog

Fjernbetjent udstyr til kontinuerlig overvågning af temperatur og spænding i et HV eller MV elnet eller komponent. Hvert enhed foretager en specifik måling på programmerede intervaller og sender data til en central server.


PRY-WPM

PRY-WPM system til HV og MV er den bedste løsning til at beskytte dit elnet mod risikoen for fejl, som følge af vandindtrængning i kabler og netkomponenter. Brugen af et overvågningssystem som WPM bidrager til at øge kablets pålidelighed og reducere mængden af regelmæssig vedligeholdelse på selve kablet.


PRY-SVL

PRY-SVL anvendes til at beskytte isolatorer på endemuffer og skærmsepareringen i HV og MV muffer i cross bondede eller enkelt punktsjordet systemer. Det advancerede overvægningssystem monitorer bla om overspændingsaflederen fungerer normal, har reduceret effekt eller er defekt. Hermed reduceres risiko for skade på kabel anlæget samt minimere den nødvendige vedligeholdelse.